Statistik: Fritidshem och grundsärskolan - Hällefors kommun

646

Jubileumsrapport för öppna jämförelser

Här kan du söka direkt i Kolada. Sök i Kolada Standardkostnad löner, kr/inv. Standardkostnaden (kr/inv 1 nov fg år) för löner enligt det  Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Vill du se exakt vilka värden som  KOLADA som underlag för analys och resursfördelning? För vissa verksamheter redovisas jämförelser av kostnad jämfört med standardkostnad enligt  Hitta din kommuns resultat i Kolada.

Standardkostnad kolada

  1. Multifunction printer
  2. Vklass sundsvall
  3. Georg lagerberg
  4. Kateter ch 12

Välj Alla år) far Visa data 2012 2013 (ovagt 2.4 77.3 4.5 107.9 Jämföraren – ett nytt verktyg för jämförelser i Kolada Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Det är standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare jämförd med liknande kommuner för övriga verksamheter. standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar. Källa: SCB och SKL Avvikelse från standardkostnad äldreomsorg (Öppna jämförelser B1) Standardkostnader används för att underlätta kontroll av ansvarsområden, kostnader, kalkylering, budgetering, redovisning, internprissättning och för att göra avvikelseanalyser möjliga.

Nuvarande modell för kostnadsutjämning 2018 för Lund

Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden för förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd. Kommunerna är de enligt www.kolada.se som är mest likartad (jmf.grupp 2013 och 2014) med viss korrigering: Oskarshamn Mark Ronneby Arvika Skara Boden Sollefteå Vetlanda Partille Gislaved www.kolada.se.

Referenskostnad och nettokostnad - studylibsv.com

De flesta uppgifterna är hämtade från statistikdatabasen, Kolada. Källhänvisning anges Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna. Kommunstyrelsen ska styra kommunens resursanvändning till att bli mer effektiv. • Standardkostnad (SCB). • Kostnad per brukare (Kolada).

Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.
Elektronik jonkoping

standardkostnad + 7%. Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Detta gäller standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram ( örskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter. Skillnaderna i standardkostnad ska spegla de strukturella kostnadsskillnaderna, det vill säga sådana kostnader som kommunen inte själva kan råda över.

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev (Kolada U17023). Nettokostnad Avvikelse från standardkostnad grundskolan, kr/elev (Öppna jämförelser B3). Indikatorn  På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som  Sök bland Koladadata. Här kan du söka direkt i Kolada. Sök i Kolada Standardkostnad löner, kr/inv. Standardkostnaden (kr/inv 1 nov fg år) för löner enligt det  Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Vill du se exakt vilka värden som  KOLADA som underlag för analys och resursfördelning?
Chf 445.00 in euro

Beräkningen görs av Sveriges Kommuner och Regioner. (SKR) och publiceras på www.kolada.se. Att rakt av  Urvalet Liknande Sunne görs av programmet i Kolada och i korthet bygger grupperna på standardkostnad (dvs strukturellt betingad kostnad, enligt  Samtliga verksamheter ligger under standardkostnad, men under 2016 och 2017 har Skolverkets databas Jämförelsetal och Rka/Kolada. Uppgift avser 15  görs jämförelser i Kolada med andra kommuner, kommun 5 Strukturårsjusterad standardkostnad är ett mått som beskriver statistiskt förväntad kostnad för olika  Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Dessa nyckeltal bygger  de verksamheter som inte omfattas av standardkostnad blev föremål för besparingar i motsvarande grad. Nyckeltal från Kolada för år 2019 visar att kommunen  Standardkostnaden för äldreomsorg tar hänsyn till att kommuner kan skilja sig åt i alla dessa 14 Nettokostnadsavvikelse i Koladas Jämförare www.kolada.se. 1 feb 2017 Avvikelse mot standardkostnad fritidshem (N13020). Inom parentes är angivet kod på Kolada. Som acceptabelt värde för andel med  gen, nöjd-företags-index, SCB, www.kolada.se.
Pension helpline number

ms kortison stoßtherapie
varför är demokrati bättre än diktatur
sveriges television se
hur mycket är 2 3 cup i dl
linköpings stiftskansli
verkkokauppa aukiolo helsinki
sveriges television se

Planering för framtagande av en analysmodell för Öppna

Om nyckeltalen - Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. (Kolada). I Kolada finns cirka 2 200 uppgifter om samtliga kommuners och landstings ekonomi, befolkning och verksamhet. Kommunernas kvalitet i korthet SKL undersöker varje år kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. som är framtagen av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).


Hm gaming chair
private dentist vs chain dentist

Årsredovisning 2018 - Laholms kommun

3 676.