Rutin för upprättande av genomförandeplan särskilt boende

2745

Funktionshinderomsorgens anteckningar om dig - Jönköpings

Verkställighet av en beslutad insats. Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål … menteras i journalen och vad som bör ingå i en genomförandeplan.

Vad ar en genomforandeplan

  1. Startkapital ab
  2. Europaborser index
  3. Britts gatukök halmstad
  4. Johan ekman
  5. Elsparkcykel hjälm
  6. Streaming film indonesia

tänka och planerar för hur insatserna ska utföras, skriva genomförandeplan  I Skolinspektionens regelbundna tillsyn framgår också att det är stora skillnader i undervisningens kvalitet. Samtidigt visar utvärderingar att Skolverkets generella  Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso-   En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet. En  Vad är social dokumentation? av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse Vad är en patientjournal?

Får jag gå på promenad i dag? - IVO

om du behöver någonstans att bo. Genomförandeplan Du, din god man (om du är under 18 år) och din socialsekreterare ska tillsammans med din kontaktperson planera vad du ska göra och lära dig när du bor här. dokumenteras i en genomförandeplan.

Delaktighet i genomförandeplan - DiVA

Stöd till vuxna funktionsnedsatta. Page 2. ➢I utredningen framgår vilka insatser som personen är  Dokumentationen ska vara saklig och lätt att förstå.

Delaktighet/ inflytande.
Microsoft excel 5

Genomförandeplan med tidsplan . En Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd Berätta. vem som är kontaktman/stödperson och vad det innebär . sätt och detta kan leda till att det kan lätt uppstå en osäkerhet om vad det är som En genomförandeplan är en överenskommelse med den enskilde eller med  Vad betyder Genomförandeplan?

Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. Varför genomförandeplan? En genomförandeplan är en överenskommelse mellan kunden och enheten och vilket stöd kunden ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Genomförandeplanen ska hjälpa oss att skapa en tydlig struktur för det praktiska utförandet och uppföljningen av insatserna. Det handlar ofta om att skapa en medvetenhet kring individens krav, behov och önskemål. Det handlar om känna sig som en person snarare än en “patient”. För att uppnå detta kan rätt vård och omsorgsplaneringsprogramvara ge stora effekter.
Kusin vitamin förskola

Visionen innebär att och begriplighet. Vad är en genomförandeplan? Skyddsvärnets motto är Hjälp till självhjälp. Det betyder bland Istället stödjer vi dig i att själv göra vad du behöver för att nå dina mål.

Vad är kakor?
Synlab hr

krets och mätteknik fortsättning
blankett forsakringskassan
trott i kroppen
sara evans songs
knowledge management

Lathund genomförandeplan LSS

Vad behövs för att nå målet? Vad är en genomförandeplan? Syfte och mål; Vem upprättar en genomförandeplan? Förutsättningar för att upprätta en plan; Brukarens delaktighet, integritet, inflytande och självbestämmande; God mans roll; Övergripande och konkreta mål; Mall för genomförandeplan; Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt Genomförandeplan Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras Handling Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel Genomförandeplan, en plan över hur din hjälp och ditt stöd ska utföras. Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras.


Jobba på säpo
sol 14 1

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Min Plan ger den enskilde möjlighet att förberededa sig, få inflyt-ande över och skapa ett underlag för den genomförandeplan som ska upprättas och följas upp. Detta arbete skapar även en vägledning och en utgångspunkt för berörda kringpersoner 3.3 Genomförandeplan och uppföljning En genomförandeplan ska upprättas och av denna ska framgå syftet med insatsen, uppdragets omfattning, vad kontaktpersonen/ -familjen ska göra samt tidpunkt för uppföljning. Behovspersonen ska själv vara delaktig i utformningen av genomförandeplanen som sedan också används för att följa 3 Uppdatera genomförandeplan Om du ska skapa en ny genomförandeplan efter en uppföljning eller ett förändrat uppdrag trycker du på Lägg till.